Ultralight backpacking

Lucembursko

publikováno: 19. 12. 2022

 

Lucembursko, plným názvem Lucemburské velkovévodství (lucembursky Groussherzogtum Lëtzebuergněmecky Großherzogtum Luxemburgfrancouzsky Grand-Duché de Luxembourg), je malý západoevropský vnitrozemský stát sousedící na západě a severu s Belgií, na východě s Německem a na jihu s Francií. S rozlohou 2 586 kilometrů čtverečních je jedním z nejmenších suverénních států v Evropě. V roce 2022 mělo Lucembursko 634 730 obyvatel.[2] To je sice jedna z nejmenších státních populací v Evropě, na druhou stranu je Lucembursko zemí s nejvyšším tempem populačního růstu v Evropě. Cizinci již tvoří téměř polovinu obyvatel. Úředními jazyky jsou lucemburštinaněmčina a francouzština. Lucemburská kultura je úzce propojena se svými sousedy a bývá označována za směsici francouzské a německé kultury. Většina obyvatel je římskokatolického vyznání.

Lucembursko je zastupitelská demokracie a konstituční monarchie. V čele stojí velkovévoda a Lucembursko je tak posledním suverénním velkovévodstvím na světě. Od roku 2000 je velkovévodou Jindřich I. Lucemburský.

Počátek dějin Lucemburska se obvykle klade k roku 963, kdy hrabě Siegfried získal římské opevnění zvané Lucilinburhuc, a to od benediktínského kláštera v Trevíru. Siegfriedovi potomci zvětšovali území sňatky, válkou a vazalskými vztahy. Na konci 13. století vládli již na značném území jako lucemburská hrabata. V roce 1308 se lucemburský hrabě Jindřich VII. stal římským králem a později císařem Svaté říše římské. Lucemburský rod během vrcholného středověku dokázal na císařský stolec prosadit čtyři panovníky. Jeden z nich, Karel IV., povýšil v roce 1354 hrabství na vévodství. To bylo posléze inkorporováno do Burgundského krajeHabsburského NizozemíFrancouzského království a nakonec bylo ovládnuto Napolenem a začleněno do První francouzské republiky a císařství. Současný stát vznikl na Vídeňském kongresu v roce 1815. Roku 1839 byla čistě francouzsky mluvící část Lucemburska, takřka polovina území, postoupena Belgii. Od té doby Lucembursko existuje ve stejných hranicích.

Země je zakládajícím členem BeneluxuNATOEvropské unie a OECD, hlavní a největší město Lucemburk je sídlem mnoha jejich institucí. Je mj. jedním ze čtyř oficiálních hlavních měst Evropské unie (společně s BruselemFrankfurtem a Štrasburkem), sídlem Soudního dvora Evropské unie, nejvyššího soudního orgánu v EU, či Eurostatu. Lucembursko má velmi rozvinutou ekonomiku. Dle Mezinárodního měnového fondu se jedná o ekonomiku s nejvyšším HDP na jednoho člověka na světě.[3] Lucembursko je proslulé ochranou životního prostředí. Podle Environmental Performance Index, žebříčku sestavovaného Yaleovou univerzitou, je v tomto ohledu druhou nejlepší zemí na světě, lepší ekologickou politiku má podle indexu jen Dánsko.[4] Země chce dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050.
Počet článků - 1
REKLAMA
Pro přihlášené návštěvníky se reklamy nezobrazí.

Průvodce Lucembursko

Lucemburské velkovévodství
Grand-Duché de Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Groussherzogdem Lëtzebuerg
🏙️ Hlavní město
🗺️ Poloha
🌍 Rozloha
2 586,00 km²
🏔️ Nejvyšší bod
Kneiff (560 m n. m.)
⌚ Časové pásmo
+1
🧑‍🤝‍🧑 Počet obyvatel
634 730
🗾 Hustota zalidnění
171 ob. / km²
💹 HDI
🧏 Úřední jazyk
lucemburština, němčina, francouzština
Překladač: cs-lb
🕉️ Náboženství
katolické
Státní zřízení
konstituční monarchie
ℹ️ Původ / Vznik
30. 11. 1814
--
💰 Měna / Aktuální kurz

🏠 Ubytování: Booking.com    📚 Další průvodci: cestujlevne.com / cestolet.cz

☎️ Předvolba: +352    ⭐ Info o vízu    🆔 Národní TLD: lu    ☂️ Počasí: yr.no
Tento stát jsem zatím ještě nenavštívil, tudíž k němu nemám osobní zkušenosti.
Přejít na mapy.cz